Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

Добре дошли!

Добре дошли в
mimotanja.wordpress.com

В периода 2017 — 2021 г. Мимо Гарсия и Таня Николов учат във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Двамата осъществяват много общи проекти за ФЖМК.

За контакти:

mimo@mimo.bg